Projektet Slogas Fair Play har startat i 2022 i Stordammens skola i Sävja.
Dr. Andrej Bajic höll den första läkarföreläsningen om skadliga effekter av droger, cigaretter och alkohol samt lyfte fördelar med basket och motion.
Vi vill tacka RF, Svenska basketbollsförbundet och Uppsala Kommun för stödet och hoppas på ett framgångsrikt år tillsammans!