Sloga Fair Play Projekt

Sloga Uppsala är en kulturförening som funnits sedan 1995 och jobbat framförallt med ungdomar genom kulturverksamhet och olika sporter.
Förra året har vi i samband med att vi vuxit som en basketförening, påbörjat ett fantastiskt projekt med inriktning på förbyggande insatser i skolorna. Projektet har startat HT 2022 och kommer att pågå under minst två år.

Projektet vänder sig i första hand till barn i högstadiet. Det går ut på att vända barnen till basket och idrott överhuvudtaget, och bort från problematiskt miljö och tänkande.

Vårt mål är att genom intressanta och för barnens ålder anpassade föreläsningar visa fördelar med ett aktivt idrottsliv och nackdelar med missbruk och kriminalitet. Dessa föreläsningar hålls av psykologer och barnläkare som jobbar i Uppsala och som är aktiva medlemmar inom Kulturföreningen Sloga.

Dessutom håller vi öppna basketträningar i skolornas hallar, två till tre gånger i veckan.

En till viktig aspekt av vårt projekt är att våra spelare från seniorlaget umgås med barnen på eftermiddagar i några timmar på skoltid. På detta sätt visar de barnen genom sin närvaro den roliga sidan av basketen.

Vi hoppas att Ni vill stötta detta fantastiska projekt och bidra till en hälsosam utveckling av våra ungdomar i Uppsala!